ไปเที่ยวคนเดียวหรือไปเป็นคู่ ลองไปล่องแพกันที่วังเคียงคู่ ได้ที่ ล่องแพไม้ไผ่วังเคียงคู่ Komol’s Corner Bamboo Rafting เขาหลักพังงา