ลากูน่าภูเก็ต เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรมริมน้ำลากูน่าโกรฟ

กลุ่มรีสอร์ทครบวงจรลากูน่าภูเก็ต ขอเชิญคุณน้องๆหนูๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปีที่ 27 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรมริมน้ำลากูน่าโกรฟ เข้างานฟรี!

.

https://www.facebook.com/lifestyleth/videos/371729826716753/?__xts__%5B0%5D=68.ARB2gqBuOtacq4DQv9wHfa6XLrhVKRqI0vqI6Rzl9xcF4KGvqP_Es4tHXuE9XmAb5Rdjt_it0zYAiGn0dPjyopu-etdIWmOFWW06pSn2j-iwyqIwkcbiCRoszOl_yM996mWcDvNq6Z-HDHFoTrPn5MNB9kKty1lqfz3Zw-eTb6VCIzP_sgC8GA7XmqNOS3Savj6j8Yn4ikyZEsPTuticCpPo4gV8PtzofblXFm-4Yd-9jWBz6oDVz7etgVudT2QKwmsCOnQR3ExNDXjhSak2jKgPJQZwsppa-3TSpYt9sTUkgaqpDWfNfFP1s4yU1E_6clAFpQITgkZxtFA4MRrYFFYaSXwrL4GyY-Klypop9hbf2gQO4C28-RHQpMuTpASQkR_WFUxoEqgVzLPx5zZxHZMH_BZMDtepG3DcyAuCsRm0qqIQvfir7WyJ4UQmyziNqaoIbOdixUT1AEhOoiZ7gEuIyw

.

ในปีนี้ลากูน่าภูเก็ตได้สร้างสรรค์รูปแบบของงาน ซุ้มเกมส์เครื่องเล่นแสนสนุก และกิจกรรมสาระบันเทิงนานาชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่มีความกล้าแสดงออก ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพของสังคมต่อไป

.

ไฮไลท์ของงานได้แก่การแสดงเพลงฉ่อย 3 น้า (น้าโย่ง – น้าพวง – น้านง) การแสดงดนตรีและความสามารถพิเศษบนเวทีโดยเด็กๆในจังหวัดภูเก็ต ให้น้องๆได้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดงาน (เข้างานฟรี)

 .

วันเด็กแห่งชาติของไทย จัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในทุกๆปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ฉลองความสนุกและใช้เวลากับครอบครัวอย่างคุ้มค่า