สนามบินภูเก็ตต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน LOT Polish Airlines

วันนี้ (7 พ.ย. 65) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ร่วมกับสายการบิน LOT Polish Airlines และการท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์ ซึ่งเดินมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินที่ LO6193 โดยสายการบิน LOT Polish Airlines เส้นทางเมือง Warsaw – Phuket เวลา 12.10 น. มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพร้อมกับเที่ยวบินจำนวน 252 คน

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่าได้รับการประสานงานจาก ททท. สำนักงานกรุงปราก ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ประเทศโปแลนด์ ในการต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน LOT Polish Airlines ซึ่งเป็นการทำการบินครั้งแรกสู่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แผนงานกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกจาก ททท. สำนักงานกรุงปราก วัน โดยในปัจจุบันประเทศโปแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นตลาดที่เติบโตและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงและจังหวัดภูเก็ตกำลังได้รับความสนใจในการเลือกเป็นจุดหมายในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวโปแลนด์ โดยประเทศโปแลนด์ถือเป็นกลุ่มตลาดใหม่ของจังหวัดภูเก็ต และคาดว่าน่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งตลาดสำคัญของการท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้ ในปี 2566

สายการบิน LOT Polish Airlines จะนำนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์จากเมือง Warsaw ซึ่งเป็นเมืองหลวง เดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพร้อมเที่ยวบินนี้จำนวน 252 คน และจะทำการบินต่อเนื่องทุก 12 วัน จนถึงเดือนมีนาคม 2566     พร้อมนำนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อชมความสวยงามของทะเลอันดามัน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลทางการตลาดของ ททท. พบว่า กลุ่มตลาดโปแลนด์ที่มีศักยภาพในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตจะอยู่ในช่วงอายุ 18 – 34 ปี นิยมใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 – 2 สัปดาห์และเดินทางร่วมกับคู่รักและครอบครัวเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเมืองหลักของโปแลนด์ เช่น Warsaw / Gdańsk / Krakow / Katowice และเหตุผลสำคัญ 3 อันดับแรกที่เดินทางมาประเทศไทยได้แก่ 1. ชายหาด 2. อาหาร 3. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สำหรับช่องทางการหาข้อมูลการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจะใช้บริษัทนำเที่ยวและ Social Media เป็นหลักตามลำดับ