สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต (P-REA) มอบทุนการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ ให้กับนักเรียนประพฤติดีในโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรม ดารา โฮเทล ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต (P-REA) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ 2565 สนับสนุนให้กับนักเรียนประพฤติดีในโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต โดยรายได้มาจากการจัดงานกอล์ฟการกุศล P-REA CHARITY GOLF 2022

โดยมี คุณพัทธนันท์ พิสุทธิวิมล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เปิดงานพร้อมมอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต 2565 ให้กับนักเรียนประพฤติดีในโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรม ดารา โฮเทล ภูเก็ต