top-adver.jpg

“กระซิบรัก” บรรลือโลก ไปดูจิตรกรรมขึ้นชื่อของ น่าน

นึกถึงน่าน ต้องนึกถึงภาพเขียนอันโด่งดังอย่างจิตรกรรม “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ภาพของชายหญิง ในชุดแต่งกายแบบพม่าหรือไทใหญ่ กำลังยืนกระซิบกัน ซึ่งเป็นศิลปะแบบชาวไทลื้ออันทรงคุณค่าจนได้รับการขนานนามว่าเป็นภาพกระซิบรักบันลือโลก ยกย่องว่าเป็น “ที่สุด” จิตรกรรมฝาผนังล้านนา ภายในวิหารวัดภูมินทร์ วัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น เนื้อหาโดยส่วนใหญ่ของภาพจะเล่าเรื่องนิทานชาดก วัฒนธรรมการแต่งกายของสตรี และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวและตำนานของจังหวัดน่าน นอกจากภาพอันแสนโด่งดังทางวัดยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวให้ชมได้เต็มอิ่ม

วัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองน่าน ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างอาคารทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มีบันไดนาคทั้งสี่ทิศ ข้างในประดิษฐานพระประธานจตุรพักตร์ 4 ด้าน ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทิศไหนก็จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน

ออกจากวัดแล้วแวะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน เป็นอาคารผสมผสานระหว่างแบบศิลปะตะวันตกและศิลปะไทยเดิมเป็น “หอคำ” แบ่งออกเป็นสองชั้น จัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่าชนต่างๆ ในจังหวัดน่าน การอยู่อาศัยของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดน่าน แหล่งโบราณคดี และศิลปวัตถุต่างๆ ยังมีการจัดแสดง งาช้างดำ วัตถุโบราณขึ้นชื่อคู่บ้านคู่เมืองของน่านอีกด้วย