top-adver.jpg

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร แหล่งมรดกโลกความงามทรงคุณค่าของไทย

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ตำบลหนองปลิง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และ เมืองคณฑี

โบราณสถานทั้งสองฝั่งมีความแตกต่างกันในการใช้วัสดุก่อสร้าง โบราณสถานด้านตะวันออกของแม่น้ำปิงเป็นที่ตั้งเมืองกำแพงเพชรสร้างด้วยศิลาแลงและมีขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุมก่อสร้างด้วยอิฐและมีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏนั้นมีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณคดีและอริยธรรมของพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองสะท้อนความศรัทธาและยุคของความรุ่งเรืองของเมืองกำแพงเพชรที่ควบคู่ไปกับศาสนาพุทธ

อุทยานมีพื้นที่กว้างใหญ่ มีวัดที่งดงามมากมายภายในเช่น วัดช้างรอบซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระสี่อิริยาบถหรือวัดพระยืน วัดพระแก้ววัดที่สำคัญอยู่ติดกับบริเวณวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในอยุธยา วัดพระธาตุวัดขนาดใหญ่รองจากวัดพระแก้วที่อยู่ในกำแพงเมืองกำแพงเพชร และวัดพระนอน รวมทั้งวัดอื่นๆอีกมากมายที่งดงามคงความเป็นเอกลักษณ์ มีกำแพงโบราณและวัดหลงเหลือให้เห็นความยิ่งใหญ่ในอดีตที่เมืองกำแพงเพชรเคยเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัยและมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกว่า “เมืองชากังราว” ที่มีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก

ด้วยความสวยงามและเก่าแก่ของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ทำให้ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2534 ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นหนึ่งในแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ภายใต้ชื่อว่า “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร”

นอกจากนี้ในบริเวณของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรยังมีสถานที่น่าเที่ยวมากมาย ทั้ง วังโบราณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติศาลหลักเมือง ศาลพระอิศวร กำแพงและป้อมเมืองกำแพงเพชรโดย เราสามารถขับรถไปเที่ยวชมเองได้หรือถ้าต้องการรู้รายละเอียดก็มีเจ้าหน้าที่พาชม โดยนั่งรถไฟฟ้าที่มีบริการเพื่อความสะดวกได้ตื่นตาตื่นใจกับประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองของชาติไทย   พื้นที่อุทยานแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ต้องเสียค่าเข้าชม 2 รอบ โดยแต่ละฝั่งถนนจะเสียค่าเข้าชมท่านละ 20 บาทและค่าเข้าของรถยนต์อีกคันละ 50 บาทหรือจะซื้อแบบเหมาเข้าได้ทุกจุดคนละ 30บาท

  • ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
  • ที่อยู่ : ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/Qet3tqiqgDxGc3WAA
  • เปิดให้เข้าชม : 08.00-16.30 น.
  • ขอขอบคุณข้อมูล : finearts.go.th