คอนเสิร์ตเสน่ห์เมืองเก่า The Discovery Land” Symphonic Concert โดยวง Kasetsart Winds

11 ธ.ค. 65 นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมเปิดงานคอนเสิร์ต Kasetsart Winds the Discovery Land โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ นายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเชื้อ คงจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สโมสรโรตารี 9 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนจังหวัดภูเก็ต และนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ (อาคารธนาคารชาร์เตอร์ด)

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ดังที่ทราบกันดีว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” นับเป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าและเลื่องลือไปทั่วโลกและมีจุดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตที่มีความเป็นอัตลักษณ์ด้าน “อาคาร อาหาร อาภรณ์” สำหรับการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตเสน่ห์เมืองเก่า The Discovery Land”

ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จะได้เห็นภาพภูเก็ตในอีกหนึ่งด้าน คือ “อารมณ์ = ความสุนทรีย์ด้านดนตรี” เพิ่มอีกหนึ่งด้าน เกิดการปลุกกระแสนำวัฒนธรรม (Soft Power) ด้านดนตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ความเป็นอยู่ท้องถิ่นชายฝั่งอันดามัน ผ่านการร้อยเรียงผสมผสานไปกับศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี ในรูปแบบ Symphonic Concert โดยวง Kasetsart Winds หรือ วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่มาทำการแสดงบริเวณกลางเมืองภูเก็ต และลานประภาคาร แหลมพรหมเทพ 2 คอนเสิร์ต 2 แลนมาร์คสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์ สโมสรโรตารี 9 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และหน่วยงานภาคเอกชน ที่บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 2 แห่งในจังหวัดภูเก็ตจัดงานแสดงดนตรี ในรูปแบบ Symphonic Concert ในวันนี้ ให้เกิดการกระกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Cr: @Tawz Smoke’ Pipo