“วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง”โบสถ์ไม้สักความงดงามท่ามกลางขุนเขา 

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง ชื่อเดิม วัดพระกริ่งปวเรศ  เป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขาที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันไปมาในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มองจากตัวเมืองขึ้นไปจะเห็นชัดเจน สีทองตระหง่านอยู่ท่ามกลางป่าไม้รอบ ๆ ตั้งอยู่มีเสน่ห์ที่โดดเด่นคือ ตัววิหารที่สร้างจากไม้สักทั้งหลัง ประกอบกับงานประติมากรรมแกะสลักไม้ที่มีความวิจิตรงดงามในทุกส่วนของวิหาร 

มีการแกะสลักหน้าบรรณ์เป็นรูปธรรมจักร ประตู หน้าต่าง และผนัง แกะสลักรูปเทวดา นางฟ้า อย่างวิจิตรงดงาม อ่อนช้อย จากช่างฝีมือประณีต ด้านในประดิษฐาน ‘พระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย์’ (พระกริ่งปวเรศ) มีลักษณะนั่งขัดสมาธิราบ เหมือนปางมารวิชัย แต่พระหัตถ์ด้านซ้ายถือหม้อน้ำมนต์ บรรจุองค์พระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุไว้ที่องค์พระปฏิมากรนี้ เมื่อเดินเข้ามาจะสะดุดตากับบันไดนาค และหัวพญานาคที่แกะสลักอย่างงดงามจากหินหยกในแม่น้ำโขง วิหารรอบพระอุโบสถอีกสี่หลังทุกหลังสร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายสวยงามมาก ภายในวิหารแต่ละหลังประดิษฐานพระพุทธรูปที่งดงาม มีพระนอนที่แกะสลักด้วยหินหยกจากพม่าอีกด้วย 

ข้อมูล : วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง