“วัดมหาธาตุ” วัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรก จังหวัดชัยนาท

โบราณสถานวัดมหาธาตุ จังหวัดชัยนาท

ความเก่าแก่ที่ยังคงมีกลิ่นอายของดินแดนประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่น่าเรียนรู้ของ “วัดมหาธาตุ” วัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรก 

“วัดมหาธาตุ” ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรค์บุรี โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพระธาตุ หรือ วัดหัวเมือง” ที่ก่อสร้างขึ้นมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา 

โบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระปรางค์กลีบมะเฟือง สร้างด้วยอิฐถือปูน 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม เป็นศิลปะสมัยลพบุรี นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ศิลปะแบบลพบุรีและแบบอยุธยาตอนต้น และยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บรักษาสิ่งของโบราณต่าง ๆ มากมายไว้อีกด้วย

  • ข้อมูล วัดมหาธาตุ 371 ถนนเลียบแม่น้ำน้อย ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/36UFSE386Q4ppUuJA
  • ขอบคุณข้อมูล :  https://thai.tourismthailand.org/