เซ็นทรัลพัฒนา จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “CPN เพาะกล้าปัญญาไทย สนามนี้เพื่อน้อง” ส่งมอบความสุขให้น้องๆ โรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดกิจกรรมCSR ภายใต้โครงการ “CPN เพาะกล้าปัญญาไทย สนามนี้เพื่อน้อง” เพื่อส่งมอบเครื่องเล่น พร้อมปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่นใหม่ ให้แก่โรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความตระหนักถึงความสำคัญของสถานศึกษาและชุมชน พร้อมต้องการที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ รวมถึงตอกย้ำวิสัยทัศน์ซีพีเอ็นในฐานะ Center of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิต โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลองให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา

ชาติ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาโครงการ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และ เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ได้เป็นตัวแทนร่วมส่งมอบโครงการ “สนามนี้เพื่อน้อง” มอบเครื่องเล่นพร้อมปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่นใหม่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ซีพีเอ็นอาสา โดยมี ต่อตระกูล พรมนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ซีพีเอ็นได้ให้ความสำคัญกับชุมชนในทุกๆ จังหวัดที่ได้ดำเนินกิจการเปิดศูนย์การค้า และมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่เยาวชนและสังคม

ภายในวันเดียวกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรม “Centrality Day Trip” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้การร่วมมือกันของบริษัทภายในเครือเซ็นทรัล อาทิ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท อาร์ ไอ เอส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และอาหารว่างให้กับนักเรียน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, ณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด, คุณรัชพล วงศ์สถิตย์พร Managing Director บริษัท อาร์ ไอ เอส จำกัด ร่วมงาน