ผู้ว่าฯ ภูเก็ตนำทีมจัดงาน Phuket Tourism Symposia 2023 ณ ออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงาน Phuket Tourism Symposia 2023 เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงย้ำความมุ่งมั่นและความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 ที่จังหวัดภูเก็ต แก่ผู้แทนประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกและแอฟริกา ที่กรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย

ผู้เสวนาประกอบด้วย นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต และนางสาวปฤณัต อภิรัตน์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โดยมีนายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำทีมเอกชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี