เตรียมพร้อมสำหรับประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต

เตรียมพร้อมสำหรับประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต 2565 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565

#phuketvegetarianfestival

#phuket#ถือศีลกินผัก#ภูเก็ต

#phuketvegetarianfestival2022