ไทยเบฟ สานต่อโครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ครั้งที่ 8 บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน สืบสานการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต่อยอดวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

ยังคงสานต่อโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” โครงการที่เสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องชุมชนให้กับเยาวชน และฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู่สากล พร้อมทั้งเผยแพร่เรื่องราว บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาเที่ยวงาน “Bangkok River Festival 2022สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ ณ สายน้ำ” ที่มีกำหนดจัดเมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

บรรยากาศงานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมที่ให้การตอบรับเข้าร่วมมีจำนวนกว่า 40  ชีวิต โดยกิจกรรมอบรมเริ่มจากการที่น้องๆเยาวชนได้มีการฝึกเรื่องความกล้าแสดงออก โดยถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนตนเองให้กับนักท่องเที่ยว จากนั้นร่วมกิจกรรมวิธีดูแลคัดแยกขยะ ปิดท้ายการแบ่งกลุ่มทบทวนข้อมูลสำคัญของจุดสำคัญต่างๆ ที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวของวัด สำหรับบรรยากาศตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก และสนุกสนาน น้อง ๆ ทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

        น้องกันต์-ด.ช.นภัทร แก้วศรี อายุ 11 ปี เผยความรู้สึกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีแรกครับ เพื่อนของคุณแม่ที่รู้จักกันชวนให้มาร่วมกิจกรรมและรู้จักโครงการนี้เป็นครั้งแรก รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะได้เจอเพื่อนๆ ด้วย งานนี้ได้รับความรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี และรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารมากมายเลยครับ ครั้งหน้าผมมาอีกแน่นอนครับ”

          น้องเลิฟด.ญ.สุภาวดี แสงอ่อน น้องเลิฟ อายุ 14 ปี เสริมว่า “หนูเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ค่ะ ส่วนตัวชอบกิจกรรมนี้มากค่ะเพราะเป็นการช่วยฝึกให้ตัวเองมีความกล้าแสดงออกและได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้น และทุกครั้งที่มาก็จะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งวันนี้ได้ความรู้เรื่องวิธีคัดแยกขยะที่ถูกวิธี หนูจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปบอกต่อคนในครอบครัว และเพื่อนๆ ขอบคุณไทยเบฟมากๆค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ และหนูขอให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ”

นายสุรพล เศวตเศรนี  ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย กิจกรรมในวันนี้เป็นการอบรมให้น้องเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรรมสำคัญของงาน Bangkok River Festival 2022 เป็นการทำงานร่วมกับชุมชน วัด บ้าน โรงเรียน โดยน้องๆ เยาวชนเหล่านี้จะมาทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานเปรียบเสมือนทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น้อย คอยบอกเล่าเรื่องของสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงวิถีชีวิต อาชีพของคนในชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว เราทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  น้องๆ เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ที่เราจัดงาน โดยงานนี้แต่ละคนได้มาฝึกทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนต่างๆ และจะเป็นตัวแทนในการอนุรักษ์ สืบสานผ่านเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป”              เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนวัฒนธรรรมวิถีชีวิตแบบไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ  ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และความยั่งยืน