วัดหลวงพ่อโต

เดิม วัดบางพลีใหญ่ใน มีชื่อว่า วัดพลับพลาไชยชนะสงคราม สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สำรึกถึงชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ที่ริมคลองสำโรง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทว่าความศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้อยู่ที่ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุโขทัย เบิกเนตร ขัดสมาธิ องค์สีทองอร่ามที่มีตำนานเล่าขานมาอย่างยาวนาน และเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสามพี่น้อง ได้แก่ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโสธร และหลวงพ่อโต ที่วัดบางพลีใหญ่ในแห่งนี้

ตำนาน หลวงพ่อโต
ตามตำนานเล่าขานว่า กว่า 200 ปีก่อน ยามที่บ้านเมืองอยู่ในสภาวะสงครามกับพม่า มีพระพุทธรูป 3 องค์แสดงอภินิหารลอยผ่านแม่น้ำมา โดยองค์แรกนั้นคือ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ประดิษฐานอยู่ที่ วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม องค์ที่สองคือ หลวงพ่อโสธร ประดิษฐานที่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์สุดท้าย นั่นก็คือ หลวงพ่อโต ที่ลอยมาตามลำน้ำเจ้าพระยาจนมาถึงคลองสำโรง เมื่อชาวบ้านพบเห็นเข้าก็ได้อาราธนาองค์ท่านขึ้นมาแต่ก็ไม่สำเร็จ จึงได้มีการผูกแพชะลอเสี่ยงทาย และอธิษฐานว่า “หากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใดก็ขอจงได้แสดงอภินิหารให้แพที่ลอยมาจงหยุด ณ ที่นั้นเถิด”
จากนั้นก็ได้มีการทำพิธีผูกแพชะลอกับองค์พระพุทธรูปลอยไปตามคลองสำโรง จนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้า วัดพลับพลาไชยชนะสงคราม (วัดบางพลีใหญ่ใน ในอดีต) ไม่ว่าจะมีคนพายต่ออีกกี่ครั้งแพก็ไม่เขยื้อน จึงมีผู้อธิษฐานต่อว่า “ถ้าหลวงพ่อจะโปรดคุ้มครองชาวบางพลีให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ขออาราธนาอัญเชิญหลวงพ่อท่านให้ขึ้นจากน้ำโดยง่ายเถิด” เมื่อนั้นเองที่ชาวบ้านสามารถอาราธนาองค์พระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐาน ณ ที่ วัดบางพลีใหญ่ในได้สำเร็จ

ความศักดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมไปกราบไหว้ หลวงพ่อโต ที่วัดบางพลีใหญ่ในเพื่อขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เพราะเชื่อว่าท่านสามารถขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้หายในเร็ววัน และสามารถคุ้มครองให้ผู้ไปกราบไหว้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายได้

การเดินทาง
การเดินทางไปจากกรุงเทพฯ ไป วัดบางพลีใหญ่ใน นั้นง่ายมากค่ะ ให้ขับไปตามถนนบางนา-ตราด เลี้ยวเข้าถนน กิ่งแก้ว – บางพลีใหญ่ใน จากนั้นตรงไปประมาณ 3.5 กิโลเมตรก็จะพบสี่แยก เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 1 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายอีกทีเพื่อเข้า ถนนสุขาภิบาล 6 ตรงไปอีกประมาณ 200 เมตร ก็จะพบกับวัดที่อยู่ทางซ้ายมือ

ข้อมูล วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
ที่ตั้ง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
พิกัด https://goo.gl/maps/rmZosKS1E4kL7bM58
เปิดให้ชม 08.00-17.00 น.
ขอบคุณข้อมูลจาก https://travel.trueid.ne
เคดิตภาพจาก Treetouch / Shutterstock.com