บางกอกแอร์เวย์สจัดโครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” ประจำปี 2562

กรุงเทพฯ / 13 กุมภาพันธ์ 2562 (วันนี้) – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  โดยนายวรงค์  อิศรเสนา ณ อยุธยา (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย จัดโครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” ประจำปี 2562 ณ อาคารทับสุวรรณ (Bangkok Airways Operations Center) สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมจัดทริปนำร่องนำคณะอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ร่วมเดินทางไปจังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ โดยได้รับเกียรติจากนายวิศรุต อินแหยม (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเปิดงาน

.

โครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” เป็นโครงการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจและเรียนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบิน      ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานจากการปฏิบัติงานจริง พร้อมรับฟังบรรยายโดยวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการบินโดยตรง อาทิ เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการบิน (Flight Operation Control) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crew) พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน (Ground Operations) พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Reservations and Ticketing) ห้องโดยสารจำลอง (Cabin Mock up) และห้องจำลองการบิน (Flight Simulator) (สำหรับ Student Pilot เท่านั้น) เป็นต้น พร้อมทั้งยังได้มีโอกาสร่วมเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเพื่อศึกษาดูงานในส่วนของธุรกิจนำเที่ยวจากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับประกาศนียบัตรจากสายการบินฯ หลังจบการเข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย

.

โครงการเปิดบ้านสอนน้อง จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทย ที่เปิดสอนในหลักสูตร การท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 12 มหาวิทยาลัย คิดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน

.

สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทรศัพท์ 02–265–8752  หรืออีเมล์ Sales_coordination@bangkokair.com

.

รูปภาพ (จากซ้ายไปขวา)

 1. นายเจษฎา ทิพย์มณเฑียร ผู้ช่วยคณบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2. ดร.ทิพาวินีย์ สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 3. ผศ.ดร. แสงแข ปัญญาสิริ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4.นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

5 นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 1. นางสาวณิชาภัทร ภูษิต อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 2. นายกานต์ ตรีธนะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

Bangkok Airways Launches the Bangkok Airways Open House Campaign for 2019

Bangkok / 13 February 2019 (Today) – Bangkok Airways Company Limited led by Mr. Varong Israsena Na Ayudhya, (4th from left) Vice President – Sales, has organized the “Bangkok Airways Open House” 2019 campaign at Bangkok Airways Operations Center (BAOC), Suvarnabhumi airport. In addition to that, the airline also organized a pioneer visitation trip to Sukhothai during 13-15 February 2019 for professors from leading universities in Thailand to have a first – hand experience of Bangkok Airways services. The press conference is also attended by Mr. Visroot Inhyam, (3rd from right) Executive Director Northern Region -Tourism Authority of Thailand.

.

The “Bangkok Airways Open House” campaign is organized to disseminate knowledge regarding the operation of Bangkok Airways. The campaign aims to provide practical knowledge and inspire students who have interest in working in tourism, hospitality and aviation industry. Participants are given an opportunity to access to actual sites of Bangkok Airways’ operations and learn from the airline’s professionals, including; Flight Operation Control, Ground Operations, Reservations and Ticketing, Cabin Mock up and Flight Simulator -exclusively for student pilots only. And also have the opportunity to travel with Bangkok Airways to field trip of the travel business. And Project participants will receive a certificate from the airline after completing the project.

.

“Bangkok Airways Open House” has been well received since its introduction in 2016 by leading universities with tourism, hospitality and airline business majors. 12 universities and over 2,000 students nationwide have participated in the campaign.

.

For interested universities or students, can simply contact Sales Department of Bangkok Airways for more information at 02 265 8452 or e-mail: sales_coordinator@bangkokair.com

.

Picture (left from right)

 1. Mr. Jedsada Timmontian, Assistant Dean International Academy of Aviation Industry King Monkut’s Institute of Technology of Ladkrabang.
 2. Ph.D. Tipavinee Suwanwong, Lecturer School of management Mae Fah Luang University.
 3. Assist.professor Ph.D. Sangkae Punyasiri, Associate Dean for Planning and Development of National Institute of Development Administration.
 4. Mr. Varong Israsena Na Ayudhya, Vice President – Sales of Bangkok Airways.
 5. Mr. Visroot Inhyam, Executive Director Northern Region -Tourism Authority of Thailand.
 6. Ms. Nichapat Phusit, Lecturer, Department of Service Industry and Language Innovation, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus.
 7. Mr.Karn Tritanakul, Lecturer, Airline Business Management Department School of Humanities and Tourism Management.