โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษของเยาวชนมูลนิธิ Has Been Good TO US

ภูเก็ต, ประเทศไทย15 สิงหาคม 2018-โรงแรมฮิลตันภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังคงให้การสนับสนุนมูลนิธิ ‘Has Been Good TO US’อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากบริจาคเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับการสรรหาครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้คุณมาร์คุส คอสช์ ผู้จัดการทั่วไป และเหล่าผู้บริหารจากโรงแรมฯ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนด้วยการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการบริการในโรงแรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าเยาวชนเพื่อในการใช้ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้กิจกรรมนี้จะจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย

Hilton Phuket Continues English Lessons Project for Students in Kamala

Phuket, Thailand – August 15th, 2018 – Markus Kosch, general manager of Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa together with hotel management teams recently visited local school in Kamala to continue teaching English lesson to the students after sponsored an amount of THB 100,000 to the Phuket Has Been Good To Us foundation in May 2018 in order to support the organization in hiring English teachers for the school.

Learning English in Thailand has become a mandatory for students as the hospitality industry is the biggest industry in Thailand. Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa team beamed with happiness and exclaimed how honored they are to be able to help young, bright students accomplish an important skill. The hotel is planned to visit the schools and provide the English lessons to students every month.