top-adver.jpg

ส่องไดโนเสาร์ย้อนไปยุคโลกล้านปีที่ภูเวียง

สิ่งที่ขึ้นชื่อและทำให้คนตื่นตาตื่นใจตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ได้แล้วต้องไม่พลาดสัตว์ดึกดำบรรพ์ล้านปีอย่างไดโนเสาร์แน่นอน หากจะไปเที่ยวภูเวียง ขอนแก่นแล้ว ต้องไปชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์นี้ เกิดขึ้นได้จากที่มีการขุดพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในภูเวียง จังหวัดขอนแก่นนี้เอง ซึ่งเป็นจุดที่สร้างชื่อเสียงให้กับภูเวียงเป็นอย่างมาก

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสำหรับส่วนรวมโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งตัวพิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา และซากดึกดำบรรพ์ มีการจัดพื้นที่ดำเนินงานประกอบด้วย ส่วนนิทรรศการและการจัดแสดง ส่วนสำรวจและวิจัย ส่วนอนุรักษ์ ในส่วนจัดนิทรรศการมีถึง 5 โซนด้วยกัน

ได้แก่ โซน 1 กำเนิดจักรวาล วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต และเรื่องราวของไดโนเสาร์ทั่วโลก โซน 2 ไดโนเสาร์ในแหล่งเทือกเขาภูเวียง โซน 3 ห้องปฏิบัติการด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ในจังหวัดขอนแก่น โซน 4 สวนไดโนเสาร์ โซน 5 ยุคเทอร์เชียรี การใช้ประโยชน์หินแร่ และห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แต่ละโซนจะมีการจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ที่พบเจอ และจำลองขนาดไดโนเสาร์เท่าตัวจริง และข้อมูลความรู้ต่างๆ รวมทั้งมีการจัดแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ บรรยากาศจำลองให้เข้ากับโลกเมื่อ 1 ล้านปีที่แล้ว