โรงพยาบาลพญาไท 2 ชวนฟิตร่างกายให้พร้อมรับกับทุกวัน ทุกไลฟ์สไตล์ “Live your life”

แม้งานหนัก แต่ร่างกายยังต้องพร้อม ปัจจุบันคนทำงานในออฟฟิศมักจะเกิดการเจ็บป่วยบ่อยโดยอาจไม่รู้สาเหตุ หรือเจ็บป่วยโดยคาดไม่ถึงทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาการต่างเหล่านั้นอาจจะมาจาก ความเครียดจากการทำงานหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งสภาพการจราจรและสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นควัน ล้วนส่งผลต่อสุขภาพของชาวออฟฟิศได้ทั้งสุขภาพกายและใจ ไม่ว่าจะเป็น ปวดหัว ปวดเกร็งตามร่างกาย กระเพาะ ลำไส้ หรือแม้กระทั้งโรคที่เราอาจคาดไม่ถึง เช่น ริดสีดวง ข้อเข่าอักเสบ ตับแข็ง ตับอักเสบ สายตา (computer vision syndrome) มะเร็ง และโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อีกมากที่เป็นผลกระทบมากจากการทำงานหนัก และ ความเครียดที่ต้องเผชิญ รพ.พญาไท 2 จึงอยากให้ชาวออฟฟิศหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น สังเกตและ “ป้องกันไว้ดีกว่าแก้” ก่อนจะเกิดอาการรุนแรงแล้วค่อยรู้ตัว

โปรแกรมตรวจสุขภาพต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับชาวออฟฟิศ เพื่อให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันทั้งที่ทำงานและที่บ้าน
โปรแกรมตรวจตับ ด้วยเครื่อง FibroScan การตรวจภาวะไขมันเกาะตับ ตับ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงที่นำสู่โรคตับแข็ง และมะเร็งตับ เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ชาวออฟฟิศอาจคาดไม่ถึง อาจเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ดี กินดึก ดื่มหนัก จนอาจส่งผลร้ายทำลายตับได้ก่อนถึงวัยอันควร รพ.พญาไท 2 เราสามารถตรวจหาค่าตับได้จากเครื่องมือ FibroScan ที่ใช้เทคโนโลยีในการตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดทั้งสองอาการซึ่งจะเป็นการตรวจพร้อมกันภายในครั้งเดียวอย่างรวดเร็วและตรงจุดชัดเจน เพื่อให้การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโดยผู้มาตรวจจะไม่ได้รับความเจ็บปวดหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ทั้งขณะรับการตรวจและ ภายหลังรับการตรวจ
โปรแกรมตรวจความเสื่อมของข้อเข่า ด้วยโปรแกรม Urine CTX-II เป็นการตรวจความเสื่อมสลายของ Collagen type ll จากปัสสาวะ ซึ่งจะช่วยให้วิเคราะห์ได้ว่า คนไข้จะมีความเสี่ยงเป็นเข่าเสื่อมในอนาคตหรือไม่ แม้จะไม่มีอาการปวดก็ตาม ซึ่งการตรวจข้อเข่าด้วยการเอกซเรย์จะรู้ก็ต่อเมื่อเริ่มมีอาการหรือเริ่มเสื่อมไปแล้ว ข้อดีของการการตรวจแบบ Urine CTX-II จะบอกให้รู้ได้ล่วงหน้าถึงความเสี่ยงที่จะมีในอนาคต
โปรแกรมตรวจสุขภาพตาโดยละเอียด Computer vision syndrome อย่าละเลยตาเพราะตาคือหน้าต่างของหัวใจ รพ.พญาไท 2 มีโปรแกรมตรวจสุขภาพตารอบด้านโดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง ทั้งตรวจวัดตาทั่วไป (Slit Lamp) ตรวจสุขภาพตาแบบละเอียด โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจภาวะต้อหินและภาวะต้อกระจก ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ถ่ายภาพ (Fundus Camera) วัดความดันลูกตาโดยไม่สัมผัสตา (Tonometer Without Contact) ตรวจความหนาของจุดรับภาพและขั้วประสาทตา (Optical Coherence Tomography: OCT) ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในโปรแกรมที่สามารถตรวจสุขภาพตาอย่างครอบคลุม เราควรตรวจสุขภาพตาทุกปีด้วยโปรแกรมนี้เพื่อสุขภาพตาที่ดีรอบด้าน
โปรแกรมตรวจหามะเร็ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสาวๆ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) และอัลตร้าซาวด์ เต้านม (Ultrasound Breast) สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งเป็นวิธีตรวจคัด กรองที่มีประสิทธิภาพที่สุดในปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจเป็นประจำทุกปี
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ด้วย ThinPrep ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
สูงถึง 90-95%
ตรวจหามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นด้วย Low Dose CT Chest ซึ่งเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ ที่สามารถตรวจพบมะเร็งระยะแรกได้ชัดเจนกว่า Chest X-ray

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการตรวจฟื้นฟูอาการ Office Syndrome อาการยอดฮิตที่ชาวออฟฟิศส่วนใหญ่เป็นกัน แบบครบวงจรอย่างรอบด้าน ด้วยการตรวจร่างกายอย่างเจาะลึก เพื่อการแก้ไขอาการอย่างตรงจุด พร้อมวิเคราะห์วางแผนและให้คำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะ จากทีมนักกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด ด้วยโปรแกรม All You Can Fits

รู้ทันโรคของชาวออฟฟิศ “กันไว้ดีกว่าแก้” เพื่อชีวิตที่มีความสุขทุกวัน “Live your life” เข้ามาปรึกษา ได้ที่ รพ. พญาไท 2 สามารถดูแพ็กเกจต่างๆ ได้ ทาง โรงพยาบาลพญาไท | แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแหล่งรวมความรู้ด้านสุขภาพ – Phyathai Hospital และPhyathai Call Center 1772