top-adver.jpg

สโมสรโรตารี่ป่าตองบีช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะรน ร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 3 จัดงาน “โครงการรักษ์ทะเลไทย ปล่อยเต่าทะเล 99 ตัว” เพื่อเป็นการสนับสนุนและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

S__16064663.jpg

สโมสรโรตารี่อันดามัน สโมสรโรตารี่ป่าตองบีช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะรน ร่วมกับกองทักเรือภาคที่ 3 จัดงาน “โครงการรักษ์ทะเลไทย ปล่อยเต่าทะเล 99 ตัว” เพื่อเป็นการสนับสนุนอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และสนับสนุนเงินทุนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

วันนี้ (8 ตุลาคม 2565) เวลา 9.20 น. นายอรุณ โสฬส นายกสโมสรโรตารี่ อันดามัน เป็นประธานในโครงการ “โครงการรักษ์ทะเลไทย ปล่อยเต่าทะเล 99 ตัว” ณ ร้านอาหาร แทนเทอเรส หาดกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยมี สโมสรโรตารี่อันดามัน สโมสรโรตารี่ป่าตองบีช เทศบาลตำบลกะรน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกะรน โครงการประกวดมิสมัมภูเก็ต และผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลกะรน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำรายได้สนับสนุน โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนบ้านกะตะ และโรงเรียนวัดกะรนและอีกส่วนหนึ่ง จะได้มอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป โดยกองทัพเรือภาคที่ 3 สนับสนุนพันธ์เต่าทะเลทั้ง 99 ตัวและร้านแทนเทอเรส ได้เอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้ลุล่วงไปด้วยดี

พงษ์มิตร ณรงค์กูล รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ได้ให้สัมภาษณ์ในฐานะตัวแทนของผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า

“ มาร่วมงานของสโมสรโรตารี่ภูเก็ตอันดามันยินดีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยทัพเรือภาคที่สามเราสนับสนุนลูกเต่าทะเลจำนวน 99 ตัว สนับสนุนการจัดงาน เพราะว่าเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องร่วมมือให้ในเรื่องของการอนุรักษ์ โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก เต่าทะเล หรือสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ ซึ่งจะต้องช่วยกัน ดูแลรักษารวมทั้งเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วย เป็นจุดขายจุดหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตที่เราจะต้องร่วมมือกันในเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อม ในเมื่อสิ่งแวดล้อมดีก็จะช่วยให้การท่องเที่ยวก็จะดีด้วย สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงระดับประเทศที่ทำรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่เป็นข้าราชการทหารหน้าที่หลักของเราจริงๆ เป็นเรื่องของการป้องกันประเทศ การรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ แต่ว่าเราก็มีภารกิจรองในเรื่องของ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย เรามีศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลอยู่ที่เกาะหูยง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็นจุดที่เต่าขึ้นมาวางไข่หลักจากนั้นเมื่อเราเพาะฟักได้แล้วเราจะนำลูกเต่าทะเลมาอนุบาล ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลที่ฐานทัพเรือพังงา เมื่อได้อายุซักประมาณ 6 เดือนขึ้นไปถึง 1 ปี เราก็จะสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ นำไปปล่อยในโอกาสต่างๆ หรือวันสำคัญทางราชการหรือว่าตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ขอรับความอนุเคราะห์มาเราก็ให้การสนับสนุน ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าช่วยเหลือกัน เป็นอีกบทบาทหนึ่งของกองทัพเรือที่ในการสนับสนุนชุมชน สังคมที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของส่วนรวม”