อุทยานเทวาลัย “ศาลาแก้วกู่” สถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง จังหวัดหนองคาย

เราจะคุ้นเคยกับการเล่าเรื่องแบบภาพจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติ ตามโบสถ์ ตามวิหารพุทธศาสนาทั่วไป ศาลาแก้วกู่ ก็เป็นการเล่านิทานแบบปฎิมากรรม ปูนปั้น สถานที่แห่งนี้คือนิทานธรรมะแบบพุทธ กับฮินดู ที่กลมกลืนกันแบบแยกไม่ออก น่าแปลกที่สถานที่แห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า 40 ปี แต่ก็พึ่งมาปรากฏโฉมให้คนภายนอกได้เห็นเต็มไปด้วยมนต์ขลัง ความงดงามของรูปปั้นเทวาลัยหลากหลายที่ตั้งตระหง่านชวนให้ไปค้นหา กับความลึกลับดั่งมนต์สะกดนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดหนองคายที่หลายคนไม่ควรมองข้าม สิ่งที่ประจักษ์แก่สายตาเมื่อก้าวเข้าไปในมหัศจรรย์สถานแห่งนี้ นอกจากศาลาที่มีหลังคาเป็นรูปหมวก อันเป็นสถานที่จุดธูปเทียนบูชาแล้ว ก็จะเห็นอาคารสูงหลายชั้นที่เรียกว่า “ศาลาแก้วกู่” ใช้เป็นสำนักงาน จัดเก็บประวัติและข้าวของสารพัดชนิด หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมก็ได้

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย หรือ วัดแขก เป็นอุทยานขนาด 42 ไร่ของสำนักปฏิบัติธรรมแก้วกู่ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในชุมชนสามัคคี  ตั้งอยู่ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย  

อุทยานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดย ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ภายใต้แนวคิดว่า “ทุกศาสนาสามารถอยู่รวมกันได้” และให้เป็น “สถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง” นอกจากนี้ยังมีอาคารสำนักพุทธศาสนา ศาลาแก้วกู่ โดยชั้นบนสุดเป็นที่ตั้งร่างของปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ที่บรรจุในผอบและไม่เน่าเปื่อยทำให้สร้างความอัศจรรย์แก่ผู้ที่ศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมาก

พื้นที่กลางแจ้งหรือที่หลายคนยกให้เป็น “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง” มีสิ่งที่เรียกว่า “ปูชนียวัตถุและพุทธปูชนียสถานเทวาลัย” คือรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  ใหญ่ที่มีความแปลกตาจำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา  ความเชื่อพื้นบ้าน และตัวละครจากรามเกียรติ์ เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็จะทำพิธีอัญเชิญเทพเทวามาสถิต เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามดูสวยงามตระการตา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมมากมาย โดยรูปปั้นที่สูงที่สุดมีความสูงราว 25 เมตร จนถึงปัจจุบันเมื่อรวมรูปปั้นทั้งเล็กใหญ่แล้วว่ากันว่ามีไม่น้อยกว่าหลักพัน ที่ฐานของเทวรูปและรูปปั้นต่างๆ จะมีคำบรรยายจารึกไว้ซึ่งมีทั้งภาษาไทย ภาษาอีสาน และส่วนที่เรียกว่า “ปริศนาธรรม” บ้างคนนิยมมาเที่ยวชมที่นี่เหมือนมาเที่ยวชมภาพจำลองนรก-สวรรค์ และดินแดนรวมแห่งทุกศาสนาพร้อมได้รับความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ตามเวลาเปิดปิด ศาลาแก้วกู่ จะมีค่าเข้า 20บาท เด็ก 10บาท สถานที่มีความขลัง และต้องสำรวมสร้างขึ้นเพื่อกล่าวขานถึงความเชื่อทางศาสนา ให้คนรุ่นหลังๆได้ศึกษาความเป็นมา สิ่งก่อสร้างที่สร้างมาให้ศึกษาเข้าเยี่ยมชมไม่ได้ตกแต่งสีสันที่โดดเด่นอะไร ทำให้ดูน่านับถือกราบไหว้ ที่นี่มีห้องน้ำบริการให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการ ที่จอดรถสะดวกสบาย หน้าประตูทางเข้ายังมีของฝากของชาวบ้านวางขายให้ได้เลือกซื้อกัน

  • ข้อมูล ศาลาแก้วกู่อุทยานเทวาลัย จังหวัดหนองคาย
  • ที่ตั้ง : ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/sb7MKYrNnHzbZQJY6 
  • เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.
  • ค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่ 20 เด็ก 10 ต่างชาติ 40
  • ขอขอบคุณข้อมูล : tairomdham