ป่าพรุท่าปอม คลองสองน้ำ

หนึ่งสถานที่ของกระบี่เป็นป่าพรุที่มีความสวยงามและน้ำใส เหมาะกับการถ่ายรูป
ท่าปอมคลองสองน้ำ เป็นลำคลองน้ำใส ต้นน้ำจากเขาคราม ไหลผ่านป่าดิบชื้น ป่าพรุ ป่าชายเลน และทะเลอันดามัน ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 เมืองกระบี่, กระบี่

บริเวรท่าปอม มีน้ำเค็มท่วมถึงยามน้ำขึ้น สายน้ำจืดซึ่งเป็นธารน้ำพุใสสะอาดจากใต้ดิน ไหลรินผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลง คลองท่าปอมจึงกลายเป็นคลองสองน้ำ (น้ำจืด+น้ำเค็ม) มีผืนป่ารอบข้างที่มีทั้งป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าที่เติบโตอยู่ ในน้ำกร่อยและน้ำเค็มผสมผสานกับป่าพรุน้ำจืด ปัจจุบันสำนักงานการท่องเที่ยวจัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 700 เมตร ลักษณะเป็นสะพานไม้ที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ทอดยาวเป็นวงรอบเหนือผืนป่าพรุและป่าชายเลน

การเดินทาง จากกระบี่ใช้เส้นทางถนนป่าพรุ-ท่าปอม สู่บ้านหนองจิก ระยะทางประมาณ 28 กม.

เปิดให้เข้าชม 07.00-17.00 น

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท (คนไทย)
ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท (ชาวต่างชาติ)

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.gplace.com/
ขอบคุณเครดิตภาพจาก https://thai.tourismthailand.org/