โรงแรม เจดับเบิ้ลยูแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และ โรงแรมในเครือแมริออท ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน ปลูกต้นกล้ารักษาสมดุลทาง ธรรมชาติ ในช่วงไตรมาสที่่ 4

13 ธันวาคม 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย – ตัวแทนจิตอาสา 110 ท่านจากโรงแรมเจดับเบิ้ลยูแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในช่วงไตรมาสที่ 4 โดยร่วมกันปลูกต้นกล้าโกงกาง ณ บ้านทับปลา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นจํานวนทั้งสิ้น 3,000 ต้น เพื่อการฟื้นฟูป่าชายเลนและรักษาสมดุลทางธรรมชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องด่านแผนงานและการทํากิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่สังคมและสร้างผลลัพธ์อันยั่งยืนต่อสังคมของบริษัทแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยแพลตฟอร์ม Serve 360: : Doing Good in Every Direction หรือการทํากิจกรรมเพื่อผลลัพธ์ทางสังคมรอบในด้าน (N) Nurture Our World กิจกรรมการช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่ พนักงานในองค์กรร่วมงานจิตอาสาต่าง ๆ และ (S) Sustain Responsible Operations โครงการกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติกับบริษัทในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนทั่วประเทศไทยทั้ง 6 แหล่ง ในเขตพื้นที่ภูเก็ต พังงา สมุย หัวหิน ระยอง และสมุทรสาคร โครงการดังกล่าวได้ริเริ่มในปี พ.ศ. 2556 และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน จิตอาสาของบริษัทในเครือแมริออทฯได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และต้นกล้าโกงกาง กว่า 82,500 ต้นทั่วประเทศไทย

JW Marriott Phuket Resort & Spa in collaboration with IUCN

– The Quarterly Mangrove Restoration Activity 2018 –

.
Phuket, Thailand – 13 December 2018: JW Marriott Phuket Resort & Spa team along with 110 Southern Marriott associates in collaboration with International Union for Conservation of Nature (IUCN), Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) and Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation joined forces for its quarterly mangrove restoration activity which took place at the pristine mangrove forest in Baan Tab Pla, Thai Mueang, Phang Nga Province, and planted 3,000 mangrove saplings together this morning. As part of our Marriott’s “Serve 360: Doing Good In Every Direction – global commitment to sustainability and social impact strategy. Since 2013 to present, we planted over 82,500 mangrove saplings in 6 strategic habitat conservation and mangrove restoration sites in Thailand which located in Phuket, Phang Nga, Rayong, Samut Sakorn, Hua Hin and Samui. We continue to support our local communities through mangrove reforestation.